گزارشگر نادر علم

گزارش تجلیل ازهفتمین سالگرد شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود در هالند .

تجلیل وبزرگداشت از هفتمین سالگرد شهادت فرمانده آزاد احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان وهفته شهید در 14 سیپتمبر 2008  در شهر بیورویک هالند ازشکوه وعظمت خاص بر خوردار بود که میخواهم طور فشرده به مؤ لفه های استثنائی و ویژهگی ها این محفل خدمت علاقمندان گزارش را ارائه نمایم.

 در قدم نخست ، تالاریکه بخاطر برگزاری این محفل پیش بینی شده بود ، بسیار زیبا و نمادین آراسته شده بود. چه از نظر پلاکارت ها وچه از لحاظ تصاویر، تنظیم چوکی ها و محل جا بجایئ مهمانان در صفوف منظم أعم از خواهران وبرادران وتنظیم وسائل صدا وسیما..وآذین بخشیدن پای تندیس تصویری قهرمان ملی با گلیکه در وسطش تنظیم گلها ی سرخ کلیمه آزادی را شکل داده  بود.

درین محفل حضور مهمانان خیلی وسیع وگسترده بود ، تقریبا از تمام کشور های حوزه اروپا شخصیت های علمی، سیاسی، فرهنگی وملی از تمام اقوام ساکن در افغانستان منحیث یک ملت واحد حضور به هم رسانیده بودند وحضور مهمانان خارجی نیز محسوس بود.

حضور مسعود خلیلی سفیر دولت اسلامی افغانستان در ترکیه برشکوه محفل افزوده بود ، اما قدوم بزرگواران چون حجت الأ سلام شیخ زکریا مشکور کابلی از آلمان و حافظ وقاری بین المللی قرآن شیخ عبدالکبیر حیدری که از کابل به اروپا آمده بود وشیخ مبیین، محفل را نور باران ساخت.وحضور گستردۀ خواهران در رأس فرشته حضرتی یکی از فعالان سیاسی و صدای رسائی رادیو پیام زن به بزرگواری محفل جلوه خاص بخشیده بود وجا دارد به تفصیل آغاز وانجام محفل را بگزارش بگیرم..

محفل یاد بود از هفتمین سالگرد شهادت قهرمان ملی افغانستان وهفته شهید از طرف شخصیت علمی، فرهنگی وسیاسی کشور محترم عبدالقدیر{ علم} گردانندگی میشد که عدۀ بر گذاری شایسته محفل امسال را به اداره وتسلط ایشان بر محفل نسبت میدادند.

 محفل باید ساعت چهار آغاز میشد اما ساعت چهاروچهل وپنج دقیقه بعد از ظهر آغاز گردید.

مراسم تجلیل با تلاوت آیات روحبخش ودل انگیز قرآن به آواز قاری عبدالکبیر حیدری افتتاح شد.این لحظه خیلی هیجان انگیز بود. پژواک آواز قرآن چون روح نوازشگر، ملکوتیان را به محفل فرا خوانده بود وحاضرین را در جهان دیگری فرود برد، ندای دلپذیر قرآن که با آواز این قاری پر آوازه کشور بر گوشها طنین می انداخت ازآغاز بر قدسیت ،جلال وشکوه محفل افزوده بود خیلی پر شور، زیبا شنیدنی ودیدنی بود.تو گوئی فیوضات بیکران سماوی در ماه مبارک رمضان توأم با قدسیت روح شهید آزادگان درین روز به مدد آمده باشد...

2- بعد از ختم تلاوت قرآن مجید رشتۀ سخن به محترم حجت الأسلام شیخ زکریا مشکور کابلی سپرده شد.شیخ مشکور چون بحر از علم با بلاغت وفصاحت کم نظیر به تشریح ابعاد معنوی شخصیت شهید احمد شاه مسعود پرداخت وی مسعود را نماد از شجاعت ومعنوی خوانده گفت، پیشنهاد صلح وآتش از طرف روسها برای شهید مسعود یکی از إعجاز قرن ومبین قدرت معنوی آن راد مرد تاریخ بود.سخنان ملکوتی  شیخ مشکور هر لحظه بر دلها چنگ میزد وهمه را به سکوت محض واداشته بود.او مسعودرا خداپرست واقعی، استقلال طلب وعدالت خواه در پرتو اساسات دین مبین اسلام معرفی نمود وتلاشهای کسانی را که میخواهند چهره دینی ومعنوی وی را مغشوش سازند بباد انتقاد گرفت.صحبت های این عالم عرصه دیانت وسیاست خیلی پر بار واثر گذار بود.او سخنور کم نظیر بود که می ریبد زینت بخش محافل باشد....

3- خوانش مقاله علمی توسط پرو فیسور رسول رهین سابق استاد دانشگاه کابل.این مقاله با ذکر سر نوشت کتابخانه پوهنتون کابل ونقش قهرمان ملی کشور در انتقال مصئون کتب از حریم آتش جنگ خانمان سوز آن زمان عشق مسعودرا به علم، دانش وکار های اکادمیک وعلمی به تحلیل وبر رسی گرفت.اوچشم دید خودرا در مورد تأثر واندوه بی حد احمد شاه مسعود در مورد سر نوشت دانشگاه کابل که در دوران جنگ های تنظیمی به سنگر جنگ آوران تبدیل شده بود حکایت نمود وتلاش نمود تا عمق عشق مسعودرا به علم کتاب وفرهنگ به نمایش بگذارد{اما درمقاله تنها از جنگویان حزب وحدت نام برد که مخالف پالسی از قبل تعین شده مجلس بود لذا با ارسال ورق پاره ها سخنانش را کوتاه ونا تمام گذاشت}در محفل گفته شده بود چون تجلیل ازمقام  قهرمان ملیست باید بیشتر در راستای شگوفایئ وحدت ملی صحبت شود.

4- سخنران چهارم مجلس محترم اجمل شینواری رئیس مؤسسه همبستگی جوانان افغان در اروپا بود .او که جوان پر نشاط بود ونماینده جوانان بود با سخنرانی پر شور خویش استقلال آزادی وسر بلندی همه ملیت هارا مرهون خون شهدا وقهرمانان شان دانسته و از قهرمانی های احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور وهمسنگرانش چون شهید عبدالحق، شهید حاجی قدیر، ملا نقیب الله آخند وصد ها شهید نامدار کشور یاد آوری نمود.ومردم را بوحدت ملی فرا خواند که با استقبال حاضرین مواجه شد.

5- سخنران دیگر این محفل شخصیت فرهنگی تحلیل گر امور سیاسی ویکی از یاران نزدیک شهید احمد شاه مسعود: محترم محمد اکرام {اندیشمند بود}.محمد اکرام اندیشمند به شناخت دقیق پدیده ها اشاره کرد واضافه نمود وقتی ما بحق میرسیم که از آرایش وپیرایش خودارای نموده بدون افراط وتفریط واقعیت نگر باشیم او علاوه کرد بدون تردید قهرمان ملی کشور در سدۀ أخیر شخصیت بی نظیر وتکرار نا شدنی بود وتاریخ کشور ما شخصیت با این استواری وعدالت پسندی ندارد، اما نکات ضعف واشتبا هات را نباید فراموش کنیم واقعیتیکه خود ایشان حین تشریف آوری  به اروپا در فرانسه به آن إعتراف کرد وگفت ما هم اشتبا هات داشته ایم چون انسانیم وهیچ انسان خالی از اشتباه نیست. لذا احمد شاه مسعود نیز  در تعاملات سیاسی ونظامی خالی از اشتباه نبود ولی بر جستگی های آن تکرار نا شدنیست.که مورد استقبال قرار گرفت.

6-  هر چند تعداد زیاد از خانم ها بخاطر سخنرانی ثبت نام کرده بودند اما، تنها خانم فرشته حضرتی مسئول رادیو پیام زن که همه با نامش آشنا اند واز فعالین سیاسی کشور وزبان گویائی علیه ظلم اجحاف وبیعدالتی است  واز سویدن به محفل تشریف آورده بود چانس داده شد وی با استفاده از وقت کم، مقاله علمی وتحقیقی خودرا پیرامون ارزش های ملی وملی سازی ارزش ها در افغانستان بخوانش گرفت.

فرشته حضرتی با تحلیل بسیار علمی، منطقی با فصاحت وبلاغت کلام وصدای گیرا بار بار مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.او از برخی شخصیت های حاضر در مجلس نیز قدر دانی کرد.

7- سخنرانی حاج شیخ مبین یکی از روحانیون بر جسته افغانستان در کشور شاهی هالند که با خوانش اشعار وجیزه ها همراه بود نهایت مفید واثر گذار بود او در مورد فضیلت رمضان، مقام شهید وبخصوص شهید احمد شاه مسعود ومسئولیت باز ماندگان شهداء بخصوص رهروان احمد شاه مسعود در آینده صحبت کرد ومردم را به وحدت ملی فرا خواند. او بخاطر اشتراک در محفل شب قرآن فرصت کمی داشت اما تمام گفتنی ها را درقالب الفاظ کوچک با معانی ومفاهیم بزرگ القاء نمود. شیخ �لط بر علم وعرفان است که صحبت هایش همیشه نشاط انگیز است وکس از شنیدن گفتارش احساس ملالت وخستگی نمیکند.

8- ترانه حماسی توسط یکی از خواهران بنام سلسله سروده شد .

9- در آخر نوبت به محترم مسعود خلیلی سفیر دولت اسلامی افغانستان در تر کیه وفرزند شاعر وادیب وسیاستمدار نامدار کشور استاد خلیلی بزرگ رسید که از طرف گرداننده مجلس بنام شخصیت بزرگ عالم ،سیاست ،ادب، فرهنگ علم ،عرفان ویار وفادار ومصاحب آخرین لخظات زندگی شهید احمد شاه مسعود معرفی شد واو گفت من تنها خدمتگار آن سالار شهداء ام نه یار واگر یار میبودم در کنارش میبودم دریغ که نیستم به همه حال... من تا هنوز به صحبت ها وصدائی مسعود خلیلی اشنا نبودم واولین روزی بود که در پای صحبت هایش نشستم وآن هم صحبت از یاد قهرمان زنده یاد کشور احمد شاه مسعود!؟ همه گفتنی ها به شکل نظم ویا نثر مسجع وبا بدیع وبیان فوق العاده حزن وانده را در رثای سالار شهداء بگوش ها زمزمه کرد.اینکه با آغاز سخن مسعود خلیلی چه فضای را شامل حال حاضرین ساخت زبان این خامه از شرح وتفصیل آن عاجز است.در یک کلیمه در سفت وگهر بارید وبا ذکر سخنان گرانبار ازان خاطرات ماندگار  و کلیمات زیبا وبهم پیوسته در قالب اشعار قلب هارا موم ساخت.

او به سخنانش ادامه میداد واما گلوی حاضرین را عقده بسته بود.سیل سرشک از سحاب دیده خونبار بر سر زمین رخسار حاضرین جاری بود.حاضرین با سکوت مطلق با آه وناله  به سخنان مسعود خلیلی گوش وهوش داده بودند.ولی خلیلی کوشش کرد آهسته آهسته مجلس را از حالت غمبارش بیرون آورد وبه بر رسی برخی از خصلت های جاودانه مسعود پرداخت. او در مورد عشق مسعود به وحدت ملی ، آزادی وعدالت اجتماعی با ذکر زمان ومکان دقیق با تکرار گفتارش مستند صحبت کرد شرائط زمان ومکان را با حضور شهید مسعود در آینه اذهان مجسم میساخت.خلاصه مسعود خلیلی با دانش سر شار، فصاحت کلام وصدا گیرا واثر گذار قلب هارا شکار میکند ومردم را شیفته شنیدن صحبت هایش میسازد. شنیدن سخنرانی اش که قسمت بخاطر حضور خارجی ها بزبان انگلیسی ارائه شد خیلی مورد استقبال قرارگرفت هر لحظه میخواست صحبت هایش را پایان بخشد حاضرین میگفتند نوبت ما هم از شما ادامه بدهید.ازوی تقاضا بعمل آمد تا در مورد آخرین لحظات شهادت مرحوم احمد شاه مسعود صحبت کند. گفت توان صحبت دران مورد را ندارد وخاطرش نهایت آشفته وپراگنده خواهد شد. لذا بهتر است به ذکر گفته هایش بپردازم.او سخنان خودرا با سرودن اشعار که خلیلی بزرگ در شأن احمد شاه مسعود سروده بود ختم نمود ولی بازهم مردم علاقمند شنیدن صحبت هایش بودند و با کف زدنهای ممتد بدرقه میشد.

10- در آخر به یکی از مهمانان خارجی بنام{ ویلم کوتسیر} رئیس فدراسیون صلح بین المللی نوبت داده شد واو هم پیرامون نقش شهید مسعود در پروسه صلح جهانی صحبت نمود وگفت مسعود شخصیت بین المللی بود. امروز فرزندان اروپائیها در ولایات مختلف افغانستان در جنگ با تروریسم والقاعده کشته میشوند واضافه نمود که مبارزه علیه القاعده وتروریسم خط مسعود است که جهان آنرا تعقیب میکند.وی به نمایندگی از فدراسیون صلح جهانی سه لوح تفدیر را آورده بود که همراه با سید نظام الدین طاهری عضو این فدراسیون یکی را در غیاب بنام شهید احمد شاه مسعود ودومی وسومی را به محترم مسعود خلیلی وخانم فرشته حضرتی  إهداء نمود.  

در آخراز دکتور قمرالدین مصلح دعوت بعمل آمد تا پیام فدراسیون ترکان را قرائت نماید اما نسبت ضیقی وقت وطویل بودن مقاله از خواندن آن صرف نظر کرد.

پیام های متعدد از جمله از استاد برهان ادین ربانی ربانی ، احمد ضیاء مسعود معاون رئیس جمهور وسائر بنیاد های فرهنگی کلتوری وسیاسی از داخل وخارج کشور مواصلت ورزیده بود.

در آخر، رئیس مجلس از حضور گسترده مردم قدر دانی نموه با ذکر نام از کسانیکه در لست سخنرانان وقرائت اشعار بودندو نتوانستند مقالات خودرا بخوانش بگیرند معذرت خواست. ایشان الحاج محمد امین فروتن-محترم شبگیر پولادیان- داکتر همت فاریابی- جنرال محمد ظاهر اغبر که از کابل آمده بود. محترم جعفری از فدراسیون غرجستان- خانم شکیبا عبادی- داکتر وفا معصومی- محترم صمیم از بلجیم- متولی رحمکیان- غفران بدخشانی - محراب نوابی مسئول بنیا د شهید احمد شاه مسعود در ناروی وعده دیگر....پایان مجلس را إعلان نمود.

مجلس با دعا وآذان محمدی توسط موذن خوش صدائیکه از آلمان تشریف آورده بود ختم شد ومردم بعد از صرف افطاریه مرخص شدند.

تصاویر این محفل در سایت جام غور وجود دارد.

www.jame-ghor.com

گزارشگر: محمد نادر {علم}14 سیپتمبر 2008

**********

تجلیل از روز شهدا  و شخصیت  قهرمان  ملی افغانستان

 

به مناسبت  روز بزرگذاشت  از شهدای افغانستان و تجلیل  از شخصیت  قهرمان  ملی کشور  احمد شاه مسعود  مراسم  دعا و ختم قرآن  مجید  با اشتراک  تعدادی  از هموطنان مقیم هندوستان  بروز پنجشنبه  21 سنبله  در سفارت  کبرای  افغانستان  در دهلی جدید  برگزار شد. محفل  مذکور  پس از قرائت قرآن  مجید  با سخنان  دکتور سید مخدوم رهین  سفیر کبیر و نمایندۀ فوق العادۀ جمهوری اسلامی افغانستان  در هند  آغاز شد.دکتور  رهین  طی  سخنانش  دربارۀ  مقام شهدای جهاد  و مقاومت  ملت افغانستان  و در رأس  آنان  شخصیت  گرانمایۀ جهاد  و مقاومت و سپهسالار نستوه نبرد بر ضد  باطل سخن گفت  و شهادت  آن فرزند  جانباز  میهن  و همه  شهدای کشور  را به روان پاک شان  تبریک و به ملتی  که این فرزندان  برومند  را از دست  داده است تسلیت گفت.

محفل با صرف  افطار به پایان رسید .  

**********

یام تسلیت، همدردی و همدلی بمناسبت هفته شهدا

و روز شهادت قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود، ابر مرد تاریخ کشور

 

هژدهم سنبله 1387، شهر امستردام، هالند

هموطنان عزیز؛

امروز که در اینجا جمع شده ایم، روزیست که افغانستان فرزند عزیز و راستین خویش را در این برهه از زمان، از دست داد. روزیکه همه ی ما باید در آن عزادار بوده و خویشتن را در این غم بزرگ تاریخی کشور شریک دانسته و دوستان و یاران آن شهید بزرگ و ملت شهید پرور افغانستان را به صبر و شکیبایی دعوت نماییم. 18هم سنبله 1380 خورشیدی، در افغانستان برابر است به روز شهادت سپه سالار شهدای راه آزادی، دلیرمرد تاریخ و قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود شهید. شهید احمد شاه مسعود در آن روز توسط دو تن فروخته شده گان عرب تبار که بنام خبرنگار و گزارشگر با وی مصاحبه مینمودند، در اثر انفجار مهیب جهان فانی را وداع گفته و به دیار ابدی خویش پیوست.

ِانا ِللهِ و ِانا ِالیهِ راجِعُونٌ

بنیاد خیریه نصر، که خود نیز همدل، غمشریک و عزادار با دیگر همراهان و همپیمانان قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود میباشد، شهادت آن بزرگ مرد را ضایعه جبران ناپذیر دانسته، در عین زمان این روز را به همه دوستان و راهروان وی تسلیت گفته و از بارگه خداوند بزرگ برای تمام شهدای راه آزادی و استقلال افغانستان به ویژه شهید مسعود بزرگ بهشت برین را استدعانموده و برای فامیل، دوستان شهید پرور و مردم این ملت آزاده صبر جمیل و اجر عظیم را تمنا مینماید. امید واریم به بهای خون آنشهدای گلگون کفن افغانستان، صلح دایمی و دیموکراسی اسلامی را که قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود همیشه در آرزویش بود، در ضلع ضلع کشور برقرار گردد.

 شاد باد روح و روان قهرمان ملی و تمام شهدای راه آزادی افغانستان و جهان اسلام

اطلاعیه

هموطنان گرامی!

باغ دلم  از گریه ی  شب گل بدر آورد          ای وای بر آنکس که ورا چشم تری نیست

بار دیگر در آستانه تجلیل از بزرگ مرد تاریخ کشور خود شهید احمد شاه مسعود قرار داریم بهمین مناسبت قرار است عصر سه شنبه نهم سپتامبر از هفتمین سالگرد شهادت پر افتخار زنده یاد رهبر مقاومت ملی مردم افغانستان و قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود در تورنتو برگزار گردد.

این محفل با شکوه که از جانب رهروان راستین شهید مسعود راه اندازی شده است شامل ختم قرانکریم، افطاریه ، سخنرانی و دکلیمه شعر میباشد که شرح مفصل آنرا بزودی در اختیار هموطنان عزیز قرار خواهم داد.

Ad: 14 Oxford St #1

بانکویت هال ریاض

Tel: Reaz: 647-234-2222  

Nasir Khalid : 647-309-4246

********

شب شعر و قرآن

زمین وآسمان خون گریه میکرد           کسی خود رابه مردم هدیه میکرد

غم  یک قهرمان و مرگ سرخش          به روی  پلک مردم  سایه  میکرد

هفت سال ازمرگ یک قهرمان میگذرد. او پرچمدار جهاد و مقاومت ودفاع از استقلال سرزمین ما بود. او به جاودانگی پیوست اما دوست داران ومردمش را درسوگ وماتم نشاند. او به ابدیت پیوست اما اندیشه وکارنامه های ماندگارش نیز برای همیشه پرتو افشان می ماند. اکنون که درهفت سالگی عروج خونین پرچمدار جهاد ومقاومت، قهرمان ملی افغانستان، شهید احمدشاه مسعود (رح) نشسته ایم، برای تجلیل از مقام شامخ واندیشه های ماندگار آن شهید و یاران همسنگرش، محفلی به نام “شـب شـعر و قرآنبرگزار میگردد.

این مراسم که از طرف جوانان افغانستان مقیم ناروی برگزار میگردد، باتلاوت وختم قران مجید، آغاز گردیده با صرف غذا وبا خوانش شعر در رثای آن سپهسالار شهید، خاتمه می یابد. ازتمام هموطنان وعلاقه مندان آن شهید، دعوت می نمایم که باحضورشان دراین محفل به عظمت این محفل افزوده ومارا همراهی نمایند.

 زمان: یکشنبه هفتم سپتامبر، از ساعت شش عصر الی ده شب

مکان:

 Hellerud Videregående Skole ved Tveita senter(T-bane 2 Ellingsrudåsen)

برای معلومات بیشتر به شمارهای ذیل به تماس شوید:

 004748150570 یا 004747337793

**************

بسم الله الرحمن الرحیم

محفل یاد بود شهادت سالار شهدا

احمد شاه مسعود قهرمان ملی مردم افغانستان

 

به مناسبت هفتمین سالگرد شهادت  قهرمان ملی مردم افغانستان وبزرگذاشت از هفتۀ شهید . نهاد های فرهنگی، اجتماعی و مردم آزادهً افغانستان مقیم هالند تصمیم دارند با بر گذاری محفل پر شکوه از این روز با عظمت و تاریخی  طی مراسم وِیژه تجلیل به عمل آورده ،ویاد قهر مان ملی شانرا که بخاطر دفاع از آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و نوامیس ملی  به دیار حق شتافته، زنده نگهدارند. 

درین محفل ضمن اتحاف دعا افکار واندیشه های استقلال طلبانه قهرمان ملی کشور نیز به بحث وبر رسی گرفته میشود . 

  بناً از تمام هموطنان عزیز و  آزادی خواهً مقیم کشور هالند وسائر کشور های اروپائی، اعم از زن و مرد صمیمانه تقاضا به عمل می آید تا با تشریف آوری و شرکت در این مراسم اتحاف دعا به روح پاک این شهید بزرگوار وسائر شهداء کشور عزیز ما ن ،  یاد ایشان را  گرامی و جاودان بداریم.  

و من الله توفیق

ستاد تدارک و برگزاری

 

زمان:    روز یکشنبه  14   سپتمبر 2008  ساعت  چهار عصر

 مکان :

VIP LOUNGE

Industrieweg 23

1948 PA BEVERWIJK

HOLLAND

تلفون های معملوماتی:            

                      (0031) 0614773422

                      (0031) 0617318196