بسم الله الرحمن الرحيم

یا ایهاالذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوماً بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین(سوره حجرات, آيه 6)

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید در مورد خبری که فاسقی برای شما آورده تحقیق کنید مبادا که بر اساس اعتماد به آن خبر به دسته ای از مردم آسیب وارد آورید، و سپس از این کرده خود پشیمان شوید.

پاسخ به دروغ ها و افواهات

 عليه سيد فضل الله فاضلسفير اسبق افغانستان در قاهره - مصر

 

از دست اندركاران تارنگار پر بار شبكه اطلاع رسانى افغانستان و ديگر تارنگارهاى وزين افغانى خواهشمندم كه با كمال امانت دارى اين نگاشته را، كه پاسخى به دروغ ها و افواهات نشر شده عليه آقاى سيد قشل الله فاضل سفير اسبق افغانستان در قاهره مصر در صفحه http://www.afghanpaper.com/mbody.php?id=258 تارنگار شان چاپ شده است، به نشر به رسانند، تا معلومات دست اول در مورد كارنامه، تحصيلات و گذشته ى آقاى سيد فضل الله فاضل و اطلاعاتى مؤثق پيرامون اولين سفر ايشان از آستراليا به خارج (مصر و افغانستان) و دليل همراهى ايشان با استاد برهان الدين ربانى در مصر خدمت هموطنان گرامى ام تقديم شده باشد.

نخست بايد گفت كه من با آقاى سيد فاضل الله فاضل در شهر ملبورن آستراليا در سال 2003معرفى شدم. من آقاى سيد فضل الله فاضل را يك شخص مسلمان، مؤدب، قدر شناس، با تمكين، سنگين، حد شانس، فروتن، خوش برخورد و صاحب استقلال شخصيت يافتم. آقاى سيد فضل الله فاضل در كوره دپلوماسى با رهنمايى هاى فراموش ناشدنى مرحوم محمد صديق سلجوقى (رح) اولين سفير دولت اسلامى افغانستان در قاهره مصر، و با كسب تجارب هنگفت عملى در حد حوزه ى كار رسمى اش به پختگى سياسى رسيده است. هم چنين موصوف با كسب تجارب عملى در ساليان خدمت به دولت اسلامى افغانستان به رياست استاد برهان الدين ربانى به امور سياسى و بين المللى به ويژه در سطح كشور هاى عربى و اسلامى به صورت شايسته و اصولى آشنايى، علم و تجربه پيدا كرده است.

در اولين ملاقات مان در سال 2003 زمانى كه آقاى فاضل با من پيرامون سفر خويش به آستراليا صحبت كرد، من از لابلاى صحبتش دريافتم كه او خواهان درخواست اقامه دائمى از دولت فدرال آستراليا جهت مسكن گزيدن با خانواده محترمش در يك كشورى صلح دوست مانند آستراليا كه داراى دولت و حكومت قانونمند، جامعه مرفع مدنى، امكانات عالى تحصيلى، امنيت اجتماعى، نظم و قانون و مردم قانونمند است، بود.  

از بدو شناختم با آقاى سيد فضل الله فاصل تا كنون موصوف در هيچ يك از صحبت هاى خويش عليه كارمندان سابق يا فعلى وزارت خانه ها و سفارت هاى افغانستان دشمنيى نشان نه داده است. هم چنين آقاى فاضل در هيچ ديدارى با من يا با ديگر هموطنان گرامى ام عليه حامد كرزى يا وزيرى از وزراى رژيم فعلى يا عليه دولت اسلامى افغانستان به رياست استاد ربانى هيچ حرفى و سخنى نه زده است. با آن كه من، پس از اعلان انتخابات رياست جمهورى كه با تقلب كارى دست اندركاران آن انتخابات نام نهاد رياست جمهورى افغانستان منجر به پيروزى نمايشى سركار رژيم فعلى به اريكه قدرت در كابل گرديد، مخالف حضور حامد كرزى در صدر امور كشورى ‌ولشكرى افغانستان مى باشم، اما آقاى سيد فضل الله فاضل عليه رژيم كنونى تا حال هيچ مخالفتى ابراز نه كرده است، و مانند سابق به تعهدات خود به افغانستان و رژيم كنونى با حفظ ملاحظات مورد نظر خودش به صفت يك كارمند سابقه دار وزارت امور خارجه افغانستان پايدار است. آقاى فاضل خود را يك كارمند وزارت امور خارجه افغانستان قلمداد مى كند، و با كمال وفادارى از منافع ملى افغانستان دفاع مى نمايد. موصوف با كمال تأسف به علت جو نا به سامان امنيتى در سراسر افغانستان و نه داشتن سرپناه شخصى مانند مليون ها افغان مهاجر مقيم كشور هاى خارج قادر به عودت به افغانستان با خانواده خويش شده نه توانست، و از همين لحاظ با اهل بيتش در آستراليا اقامت گزيده است.  

اين كه فردى يا افرادى با نام هاى مستعار، جعل كاريى اطلاعات دروغ، ايجاد توطئه و فتنه كوشش مى كند يا مى كنند عليه آقاى سيد فضل الله فاضل و محترم آقاى فضل الرحمان فاضل و ديگر شخصيت هاى ‌محترم جهادى ما تبليغات شوم و نادرست انجام دهد يا دهند، نمايانگر ضعف باورمندى آن شخص يا اشخاص به توحيد، نبوت و معاد است، چون اگر كسى به توحيد، نبوت و معاد ايمان داشته باشد، بايست اولتر از همه عواقب گفته ها و كردار زشت خود را در پيشگاه حضرت الله (ج) با در نظر داشتن صراط المستقيم الهى مورد بررسى قراربه دهد و به اين فكر كند كه روز رستاخيز آمدنى است و هر كس هرچه در اين سراى آزمايش كاشته است، بر و بهره اش را در آن جهان جاويدان دريافت مى كند. درك سالم از ايمان به توحيد و نبوت ومعاد كافى است كه يك انسان مسلمان را در مورد تكاليف شرعى و مسؤوليت هاى دينى و وظايف انسانى وى آگاه سازد، و او را از خط شياطين با لطف و مرحمت الهى در امان نگه دارد.  

من شخصاً اسنادى را كه آقاى سيد فضل الله فاضل در مورد سفير بودن خويش با خود دارد با چشمان خود ديدم و بايد بيان دارم كه در همه اسناد درى، انگليسى و عربى موصوف به صفت سفير افغانستان در مصراز سال 1997-2002 معرفى شده است، نه به صفت سكرتر اول يا سر پرست سفارت افغانستان در قاهره - مصر. ناگفته نه بايد گذاشت كه در اسناد معتبر دول افغانستان، مصر و آستراليا از آقاى سيد فضل الله فاضل به صفت سفير افغانستان در قاهره نام برده شده است. هم چنين موصوف در مصاحبات موصوف با روزنامه ها و مطبوعات سمعى و بصرى جهان عربى مانند تلويزيون هاى الجزيره، مصر، امارات عربى و راديو بى بى سى بخش عربى آن به صفت سفير دولت اسلامى افغانستان ياد شده است، كه اسناد آن را هم شخصاً ديده ام. براى اثبات اين سخن خواهشمندم كه به تارنگار ياهو يا گوگل مراجعه كنيد و با نوشتن نام ايشان با زبان عربى يا فارسى در بخش تحقيق دريابيد كه آيا آقاى فاضل سفير افغانستان در قاهره نه بوده است؟ به طور نمونه به تار نگار هاى الجزيره و شوراى اسلامى كه هر دو به زبان عربى نشرات پخش مى كنند، به نشانى هاى زير، مراجعه كنيد، تا درستى مطلب بالا براى شما روشن شود:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EB03BE7A-F02B-4317-ADAF-94B94268B85B.htm?wbc_purpose='

http://www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=91241

http://www.islamic-council.com/conf_au/8/32.asp  

هنگامى كه شهر كابل تحت اشغال طالبان قرار گرفت، هم زمان با آن سفارت هاى افغانستان در عربستان سعودى و امارات متحده عربى به دست طالبان افتاد. از اين رو سفارت افغانستان در قاهره به صفت تنها سفارت محورى در جهان عرب شناخته شد. آقاى سيد فضل الله فاضل با هدايت رئيس دولت وقت، استاد برهان الدين ربانى، معرفى خط خود را، كه او را به صفت سفير دولت اسلامى افغانستان معرفى مى كرد، به دولت مصر تقديم نمود. قابل ياد دهانى است كه آن معرفى خط پيش از اشغال كابل توسط طالبان از طرف شخص استاد برهان الدين ربانى به او ارسال شده بود. نا گفته نه ماند كه سفير افغانستان در امارات متحده عربى محترم برادر آقاى نورالهدى بنا بر دستور دولت آن كشور مجبور به ترك آن ديار شد، و به امريكا مهاجر گرديد. هم چنان دپلومات هاى افغان در عربستان سعودى به علت اين كه دولت عربستان رژيم طالبان را مانند دولت امارات متحده عربى به رسميت شناخته بود، به همه ى آن دپلومات هاى محترم افغان هشدار خارج شدن از خاك آن كشور را صادر نموده بود، كه آن دپلومات ها مجبور شدند به ديگر كشور ها هجرت كنند. هم چنين محترم آقاى انجنير مختار كه شاژدافر دولت اسلامى افغانستان در پاكستان بود وانجير رحيم مستشار سفارت مجبور شد بنابر امر خروج شان از آن كشور، كه از طرف وزارت خارجه پاكستان صادر شده بود، به خارج از پاكستان به روند. 

آقاى سيد فضل الله فاضل مرحوم محمد صديق سلجوقى (رح) را به صفت استاد خويش در امور دپلوماتيك مى شمارد. او با قدر دانى از مرحوم سلجوقى (رح) ياد مى كند، و مى گويد كه همه خاكه دانش و تجاربش در امور دپلوماسى و سياسى افغانستان را از آن مرحوم آموخته است. مرحوم سلجوقى (رح) سفير و وزير مشاور در امور خارجه افغانستان در حكومت اول مجاهدين بودند. اولين ترفيح آقاى فاضل از مقام منشى اول سفارت به مستشار و وزير مختاربا پيشنهاد مرحوم سلجوقى (رح) كه امكان دارد اسناد آن در وزارت امور خارجه افغانستان موجود باشد، صورت گرفته است. گزارش مؤثق پس از آن كه آقاى داكتر اسپنتا در وزارت امور خارجه افغانستان به مقام وزارت انتصاب شد، مى رساند كه بسيارى از اسناد سابقه آن وزارت به نحوى از انحا گم گشته است. آرزومندم كه اسناد سفارت ها هم قربانى سهل انگارى ها و دست برد قرار نه گرفته باشند. زمانى كه وظيفه مرحوم سلجوقى (رح) در اوآخر 1995 در سفارت افغانستان در قاهره پايان يافت، و مرحومى از مصر به امريكا نشريف بردند، آقاى فاضل به جاى ايشان به صفت سرپرست سفارت مقرر گذشت. در ماه اگست 1996 بنابر حكم رياست دولت آقاى فاضل به صفت سفير و نماينده ى ويژه ى رئيس دولت اسلامى افغانستان در دول عربى واسلامى مقرر گرديد. متعاقباً پس از صادر شدن آن حكم آقاى فاضل جهت رساندن پيام رئيس دولت اسلامى افغانستان به سران دول عربى سفر هاى به كشور هاى عربى داشت كه آن سفر ها موازى با روز هاى اشغال كابل توسط طالبان بودند. اسناد معرفى خط آقاى فاضل به صفت سفير افغانستان در قاهره در رياست تشريفات وزارت خارجه مصر موجود است. آقاى فاضل هنوز همان كارت هويت دپلوماتيك خويش را كه در آن موصوف به صفت سفير دولت اسلامى افغانستان معرفى شده است، در نزد خود دارد. هم چنان بايد گفت كه در كتابى كه شامل نام دپلومات هاى خارجى در مصر است اسم آقاى فاضل از سال 1997 تا 2002به صفت سفير افغانستان درج است.

هم چنان در تارنگار وزارت خارجه دولت اسلامى افغانستان به رياست استاد برهان ادين ربانى تا سال 2001 از آقاى سيد فضل الله فاضل به صفت سفير افغانستان در قاهره ياد شده بود.

در ايام وظيفه به صفت سفير افغانستان در قاهره آقاى سيد فضل الله فاضل در جلسات سازمان خوراكه جهان، سازمان صحى جهان، اجلاس وزراى داخله و اطلاعات و فرهنگ كشور هاى جنبش عدم انسلاك، مراسم عزاء دارى روساء و پادشاهان كشور هاى عربى اشتراك ورزيده بود.

جاى تأسف است كه ناكسانى مى خواهند بين دپلومات هاى با تجربه و دپلومات هاى جديد التقرر افغانستان با جو سازى و ايجاد توطئه جدايى و فاضله ايجاد كنند، تا دپلومات هاى جديد التقرر از تجارب هنگفت همكاران پيشين خود محروم گردند، كه اين يك خيانت به افغانستان قلمداد مى گردد. ارتباط سازنده و مثبت بين همه دپلومات هاى گذشته و فعلى در چوكات رسميات و راهنمايى هاى رسمى وزارت امور خارجه افغانستان يك اقدام نيك به نفع تحكيم پايه هاى امور دپلوماسى امروز و فرداى كشور محسوب مى شود. اما دشمنان منافع ملى افغانستان سد راه ايجاد ارتباطات لازم بين دپلومات هاى سابقه دار و جديدالتقرر افغانستان شده اند و مى شوند.

 اين كه افردى به نام محمود وغيره كوشش نمودند از سفر اخير جناب محترم استاد برهان الدين ربانى و هيئت همراه ايشان به مصر گزارش وارونه به خواندگان تارنگار شبكه اطلاع رسانى افغانستان پيشكش كند نمايانگر توطئه آن شخص و افرادى هم قماشش به شمار مى رود، كه با كتمان حقايق و پنهان شدن در زير چتر توطئه و فتنه جز خود كسى را رو سياه نه مى سازد.

به نقل از آقاى فاضل پس از اشغال كابل توسط طالبان به تعدادى تقريباً 250 افغان مقيم مصر از سازمان ملل متحد تقاضاى كمك جهت كسب پناهندگى به كشور هاى غربى به خصوص امريكا نموده بودند، كه تعدادى از آن ها موفق به مسافرت شدند، ولى شمارى در اين زمينه موفق نه شدند. در بين آن افغان ها فردى به نام عبيدالله عطايى از هرات شامل بوده است، كه به سازمان ملل متحد با ادعاى دروغ گزارش داده بود كه گويا استاد برهان الدين ربانى و سيد فضل الله فاضل سفير افغانستان در قاهره با او و امثالش دشمنى سياسى دارند، و به همين علت سفارت افغانستان پاسپورت هاى ايشان را ضبط وملغى نموده آن را تمديد نه مى كند. در آن گزارش نادرست به غلط ادعا كرده بود كه محصلين و افغان هاى متقاضى پناهندگى از سازمان ملل متحد و كشور هاى غربى مانند امريكا به علت ملغى ساختن و عدم تمديد پاسپورت هاى شان نه مى توانند در مصر باقى به مانند، چون دولت مصر آن را به علت نه داشتن پاسپورت معتبر و فقدان اسناد لازم اقامت رسمى در آن كشور از خاك خود بيرون خواهد راند. رئيس يو ان اچ سى آر، كه در آن ايام شخصى به نام محمد بوكرى بود، كه آن مطلب جعل شده را به وزارت امور خارجه مصر گزارش نموده بود. وزارت امور خارجه مصر شخص آقاى سيد فضل الله فاضل را به آن وزارت احضار كرده و آن مطلب جعل شده ى را با او در ميان گذاشته بود. آقاى فاضل سفير وقت افغانستان در قاهره به مقامات وزارت امور خارجه مصر گفته بود من سفير افغانستان هستم، و از دولت و جريان كارم نمايندگى مى كنم. من جريان كارم را خوب بلد هستم. كسى از ميان اين متقاضيان پناهندگى از سازمان ملل متحد از سفارت ما تقاضاى براى تمديد پاسپورت خويش نه كرده است. من از دولت افغانستان و منافع افغانستان با كمال ايمان دارى و وفادارى نمايندگى مى كنم، و اين ادعاى نادرست آن فرد يا افراد را رد مى ‌كنم كه گفته اند گويا سفارت افغانستان پاسپورت هاى شان را ضبط و تمديد يا تجديد نه مى كند. اگر اين افغان هاى محترم ما تقاضاى تمديد يا خواهان كسب پاسپورت جديد هستند، مى توانند به سفارت تشريف آورند، و با طى كردن مراحل قانونى و رسمى پاسپورت هاى خود را تمديد كنند، يا اگر پاسپورت خود را گم كرده اند با پيشكش نمودن اسناد معتبر مانند تذكره پاسپورت جديد دريافت كنند. 

آقاى فاضل بيان مى دارد كه پس از چند روزى عبيدالله عطايى باشنده ى ولايت هرات افغانستان مقيم قاهره به سفارت افغانستان براى ملاقات با من آمد. نامبرده از آقاى فاضل تقاضا نموده بود كه برايش يك نامه ى رسمى به دهد كه در آن نوشته شده باشد كه سفارت افغانستان پاسپورت وى را ضبط وملغى نموده، وتمديد نه مى كند. آقاى فاضل مى گويد كه من به او گفتم: من هرگز چنين نامه اى را به شما نه مى دهم، چون چنان يك عمل نادرست و خيانت به دولت و منافع ملى افغانستان است. من از دولت اسلامى افغانستان نمايندگى مى كنم. من عليه دولت خود خلاف كارى نه مى كنم. اين جا فروشگاه نيست كه شما چيزى به خواهد و من هم براى شما چيزى را كه شما مى خواهيد به فروشم. سفارت جريان كارى و اصول كارى دارد و من از اين سفارت، كه نمايندگى دولت اسلامى افغانستان است، نمايندگى و دفاع مى كنم. شما چرا بد كرديد و با دروغ پراگنى و تبليغات نادرست عليه سفارت و دولت افغانستان كوشش مى كنيد روابط ما را با كشور مصر و سازمان ملل متحد خراب كنيد؟ 

آقاى فاضل ادامه داده بيان كرد كه آقاى عبيدالله عطايى گفت: من برايم يك دوسيه درست كردم، تا از طريق آن به امريكا به روم. من به سازمان ملل متحد گفته ام كه سفارت افغانستان در قاهره پاسپورت هاى ما را ضبط وملغى نموده آن را يك بار ديگر تمديد نه مى كند. از اين لحاظ خواهش مى كنم كه يك نامه اى به همين فحوا برايم به دهيد، و در آن به نويسيد كه پاسپورت من را ضبط وملغى نموديد وآن را تمديد نه مى كنيد، تا من با پيشكش نمودن آن نامه به سازمان ملل متحد به توانم با دوسيه ساختگى ام به امريكا به روم.

آقاى فاضل در ادامه سخنانش گفت: من به نام برده گفتم كه من هرگز چنان عمل خلاف اصول كارى ام كه منافع دولت افغانستان را خدشه دار مى سازد، انجام نه دادم و انجام نه مى دهم. شما پيش از ساختن چنان يك دوسيه تقلبى مى توانستيد اين جا تشريف فرما شويد و با من در رابطه منظور و قصد خود براى رفتن به خارج مشوره مى كرديد، تا من هم راه معقول و رسميى مهاجرت شما به امريكا يا يك كشور ديگرغربى را به صورت قانونى نشان مى دادم.

موصوف ادامه داده گفت: او نوميد از سفارت خارج شد، و پس از آن در هر جا عليه من و سفارت و استاد ربانى در بين محصلين و افغان ها تبليغات سوء به راه انداخت. من دو يا سه بار او را به سفارت خواستم و برايش گفتم كه چرا چنين اعمال ناشايسته ى را انجام مى دهيد؟ اما آقاى عبيدالله عطايى با آن كه من اطلاعات مؤثق و دست اول در باره تخريب كارى هايش عليه سفارت افغانستان در قاهره و عليه دولت اسلامى افغانستان داشتم، همه حقايق را كتمان مى كرد. سازمان ملل متحد و وزارت خارجه مصر هم به حقانيت روش كارى سفارت افغانستان پى بردند، و درك كردند كه دشمنيى بين ما وجود نه داشته و نه دارد، و حتا وزارت خارجه مصر با كمال امانت دارى به سازمان ملل متحد فهمانده بود كه يك تعداد از چنان افغان ها با جعل هويت و بر عكس جلوه دادن شرايط و جو سازى بر اساس تبليغات نادرست كوشش دارند از كشور هاى غربى به خصوص امريكا ويزاى اقامه دايمى كسب كنند. من در سفرم به مصر در حضور جناب سفير صاحب آقاى حفيظ الله ايوبى با همان آقاى عبيدالله عطايى كه اكنون به صفت ترجمان سفارت افغانستان در مصر ايفاى وظيفه مى كند بر خوردم. او در حضور جناب ايوبى صاحب در باره همين موضوع ياد شده سخن گفت و من هم همه حقايق را به سفير صاحب بيان داشتم، تا ايشان به صورت درست از اصل مطلب در جريان باشند".

در مورد مسكن گزيدن اعضاى خانواده آقاى فاضل بايد گفت كه در سال هاى اشغال شوروى در افغانستان و در سال 1983 اعضاى خانواده شان از سازمان ملل متحد در قاهره كارت پناهندگى دريافت كرده بودند. آن ها هيچگاه به وسيله يا توسط يا به كمك ايشان به امريكا نه رفته اند. واين كه افراد مجهول الهويه ادعا كرده اند كه ايشان سازمان ملل متحد را از ارسال افغان ها به كشور هاى غربى به خصوص امريكا منع كرده است، و اعضاى خانواده خويش را به امريكا فرستاده است، يك دروغ است، چون سازمان ملل متحد همانگونه كه خود شما بهتر مى دانيد يك ارگان مستقل و خودكفا و داراى مامورين مجرب و مستقل است كه هرگز به زير بار حرف من يا دولت افغانستان نه مى رفتند و نه مى روند.

آ قاى فاضل مى افزايد "من يك سفير بودم كه كارم مربوط به دولت افغانستان بود، و من هيچ نقشى در تصميم گيرى هاى سازمان ملل متحد در مورد قبولى يا رد دوسيه ها و تقاضا هاى افغان هاى مقيم مصر نه داشتم.

هم چنين من هيچ نقشى در تصميم گيرى هاى دولت مصر در قبال امور سياسى اش با افغانستان نه داشتم، اما وظيفه من فقط نمايندگى از افغانستان و دفاع از منافع كشورم و دولتم بود. چنان يك ادعاى دروغ كه گويا من در تصميم گيرى هاى سازمان ملل نقشى داشتم و مانع رفتن افغان ها به خارج از مصر مانند امريكا شده باشم كاملاً غلط و دروغ محض است كه از طرف افرادى توطئه گر و فتنه انگيز تبليغ مى شود. باز مى گويم سفارت فروشگاه نيست كه هر چه را متقاضى به خواهد برايش به فروشد تا مفادى و عايدى كسب كند

آقاى سيد فضل الله فاضل همه گزارش سفرش به مصر و افغانستان را برايم شرح داده است. موصوف با خانواده خويش به مصر رفته بود. او خانواده اش را در قاهره در نزد والده اش گذاشته و خود بعداً براى يك سفر كوتاه مدت به كابل رفته بود. موصوف پس از كابل تنها به مصر برگشت. آقاى سيد فضل الله فاضل استاد ربانى و هيئت همراه ايشان را از افغانستان به مصر همراهى نه كرده بود، چون وى يك روز قبل به مصر تشريف برده بود. آقاى فاضل با كمال احترام از سفير افغانستان و ديگر كارمندان سفارت افغانستان در قاهره قدردانى مى كند. او حتى از آقاى حفيظ الله ايوبى سفير فعلى افغانستان در مصر به صفت يك دوست و برادر محترم ياد مى نمايد، و مى گويد كه ايشان با كارمندان سفارت افغانستان در قاهره از استاد ربانى و هيئت همراه شان درميدان هوايى به صورت شايسته پذيرايى نمود.  

من اسناد تحصيلى آقاى سيد فضل الله فاضل را مشاهده كرده ام. موصوف بحمدالله سند فراغت در رشته شريعات از دانشگاه الازهر مصر دارد. اكنون آقاى فاضل پس از اقامت در آستراليا در دانشگاه ويكتوريا، پس از اتمام موفقيت آميز تحصيل در رشته هاى رشد و توسعه اجتماعى و صرف منابع طبيعى در جوامع با كسب دپلوم و فوق دپلوم از دانشگاه سوينبرن، اكنون در رشته عمران و رشد جوامع بين المللى مشغول تحصيل است. 

آقاى فاضل با آقاى عبدالحفيظ همام منشى دوم سفارت افغانستان در قاهره (در سال هاى 1996 و 1997) در شهر ملبورن داراى روابط برادرانه و رفت و آمد خانوادگى با حفظ كرامت انسانى هم ديگر مى باشد. موصوف با آقاى همام واعضاى اسبق سفارت افغانستان در قاهره وكارمندان فعلى يا اسبق وزارت امور خارجه روابط نيك و برادرانه دارد. آقاى عبدالحفيط همام و آقاى سيد فضل الله فاضل از هم ديگر با نيكى ياد مى كنند، و هر دوى ايشان از عين مشكلات مالى در سال هاى كار در سفارت افغانستان در قاهره حرف مى زنند. آقاى فاضل از كارنامه آقاى همام مانند كارنامه ديگر همكارانش به نيكى و با قدردانى ياد مى كند. آقاى فاضل بار ها گفته است كه به علت كمبود بوديجه در سال هاى‌ مقاومت همه كارمندان سفارت مجبور به ترك وظيفه بدون اين كه عزل گشته باشند، شدند.

همان گونه كه قبلاً گفته شد سفارت افغانستان درمصر در دوران مقاومت سفارت محورى دولت اسلامى افغانستان در جهان عرب بود. از اين لحاظ آقاى فاضل خدمات شايان به دولت و مردم خود نمود. اين كه مشتى مغرض كوشش دارند با عقده گشايى جهت جاى پا يافتن در نمايندگى هاى كشور ما مانند سفارت افغانستان در قاهره با جو سازى و توطئه گرى عليه كارمندان سابق وزارت امور خارجه افغانستان تبليغات كنند، و اذهان كارمندان جديدالتقرر را در مورد شخصيت و كارنامه آنان بد بين كنند، كار ناشايسته و غير اخلاقى و خلاف آئين انسانيت است.

آرى، آقاى سيد فضل الله فاضل عضو فعال جمعيت اسلامى افغانستان بود و است. در سفر اخير ايشان به افغانستان استاد برهان الدين ربانى آقاى سيد فضل الله فاضل را به صفت مستشار سياسى خويش در امور و روابط كشور هاى عربى و اسلامى معرفى نمودند كه اين يك مژده ى نيك براى كسانى است كه از كارنامه هاى درخشان شخصيت هاى سياسى جوان افغانستان قدر دانى مى كنند. علت همراهى استاد ربانى در مصر توسط آقاى سيد فضل الله فاضل هم همين انتصاب ايشان توسط رهبر جمعيت اسلامى افغانستان به صفت مستشار ايشان است كه مرچ به چشمان مغرضين پاشيده بود، كه فكر مى‌كردند وزارت امور خارجه آقاى سيد فضل الله فاضل را به صفت سفير جديد دوباره به مصر با استاد برهان الدين ربانى و هيئت همراهش فرستاده است، كه در حقيقت چنان گمانه زنى و تبليغات نادرست نقش بر آب شد.  

آقاى سيد فضل الله فاضل نه از تبار تاجيكان و نه از تبار پشتونان افغانستان است، بل او از لحاظ تبارى عرب تبار است كه مرحوم پدرش مير سيد خان ملقب به شيخ مصرى از خاندان سادات افغانستان و شيخ رواق الافغان در الازهر مصر بودند. والده محترمش يك بانوى مصريى داراى تابعيت افغانى مى باشند. آقاى فاضل از مردمان كوهدامن است. خانم ايشان از تاجيك تباران هرات است كه مربوط به يك خانواده مسلمان، با معرفت و اهل تقوا مى باشد. بايد گفت كه شهيد عبدالله جان حوض كرباس عموى خانم آقاى سيد فضل الله فاضل بود، كه ازجمع بزرگ مردان جهاد مردم هرات به شمار مى رود. اما بايد ناگفته نه گذاشت كه آقاى سيد فضل الله فاضل هيچ تعصب و تبعيضى چه تبارى، چه زبانى، چه مذهبى و ... عليه هيچ تبار، زبان، مذهبى و ... نه دارد.

من به آن كسانى كه آقاى سيد فضل الله فاضل را متهم به ارتباط با استخبارات مصر مى كنند و به وى تهمت جاسوسى مى زنند، اين چالش را پيشكش مى كنم كه اگر ايشان براى ادعاى حرف هاى نادرست و تبليغات شوم خود هرگونه سند معتبر رسمى و قانونى و درج شده در دفاتر استخبارات مصر دارند، لطف كنند آن سند را به دست نشر به سپارند، تا بنده يك صد هزار دالر آستراليايى برا ى شان جايزه به دهم. من هم چنين براى آنانى كه به دروغ ادعا مى كنند كه گويا آقاى سيد فضل الله فاضل با سازمان ملل متحد در مورد منع مهاجرت افغان هاى مقيم مصر به امريكا و يا ديگر كشور هاى خارجى مكاتب رسمى صادر نموده است اين چالش را به ارمغان مى گزارم كه اگر ايشان براى اثبات حرف هاى نادرست خود گواه هاى صادق و اسناد معتبر قانونى ارائه به دهند، قناعت من و ديگر هموطنان حقيقت جويم را كسب خواهند كرد.

سفرا و كارمندان سفارت ها خوب مى دانند كه وظيفه هر يك از ايشان به صفت نمايندگان دولت يا حكومت شان دفاع و نمايندگى از منافع ملى، دولت، حكومت و حقوق شهروندان ميهن شان در كشور هاى خارج مى باشد. ايشان مى توانند بر اساس اصول كارى با دفاتر و ادارات رسمى دولتى كه در آن از دولت خود نمايندگى مى كنند جهت انجام وظايف محوله رسمى خويش در تماس باشند. هم چنين دفاتر، ادارات، سازمان هاى كشورى كه يك سفارت خانه خارجى در آن فعاليت دارد، مى‌توانند با آن سفارت جهت كسب معلومات پيرامون مسايل مورد نظر خود در تماس شوند. اين گونه ارتباطات كارى نه جاسوسى است و نه خبر كشى به شمار مى روند. در زمان مقاومت همان گونه كه پيش تر بيان شد، آقاى سيد فضل الله فاضل تنها نماينده رسمى دولت اسلامى افغانستان در مصر بودند كه همه كار هاى سفارت را به پيش مى بردند. همه اسناد ارتباطات ايشان با دولت مصر در سفارت و وزارت امور خارجه افغانستان و هم چنين در دفاتر تشريفات وزارت خارجه مصر موجود است. وزارت امور خارجه مصر به آقاى سيد فضل الله فاضل بعد از اشغال كابل توسط طالبان يك ياور مشخص تعيين كرد، تا از جانش در مقابل حمله ى احتمالى دشمنان دولت اسلامى افغانستان حفاظت كند. مقامات مصرى مطلع بودند كه جان سفير افغانستان در قاهره به علت فعاليت هاى سياسى وى در خطر بوده، ورنه چرا آن ها مى بايست براى حفظ جان سفير افغانستان يك ياورى تعيين مى‌كردند؟ طالبان وحاميان انان مى‌خواستند كه آقاى سيد فضل الله فاضل را به قتل به رسانند، تا با شهيد شدن ايشان ديگر دپلومات ها جرئت رفتن به قاهره به صفت سفير يا نماينده دولت اسلامى افغانستان به رياست استاد ربانى را نه داشته باشند. طالبان مى خواستند از آن طريق به فعاليت هاى رسمى سفارت افغانستان در مصر پايان بخشند كه بحمدالله چنان نه شد. پرسش مهم اين است‌: آيا اين كه وزارت خارجه مصر از جان نماينده رسمى دولت اسلامى افغانستان حفاظت كرده است، دليلى براى جاسوس بودن شخص سفير وقت مى شود؟ خير، الا اگر فردى كودن و احمق باشد تا اين عمل نيك و تدبير لازم وزارت خارجه مصر را وارونه تفسير كند.

هموطنان شريف و گرامى!

دشمنان حضرت الله(ج) كه با نوشتن بسم الله الرحمن الرحيم در صدر تبليغات شوم خويش و پيشكش نمودن نام خداوند‌(ج) و با استفاده ى ابزارى از نام اسلام و منافع ملى افغانستان كوشش مى كنند با جعل هويت و هتك حرمت و توهين به شخصيت افرادى مانند آقايان سيد فضل الله فاضل و فضل الرحمان فاضل اذهان عام مردم ما را تخريش كنند، بايد به دانند كه عصر برچسپ زدن هاى خلقى، پرچمى، شعله اى، گلبدينى، القايده اى، طالبى و پاكستانى ها به گودال تاريخ سپرده شده است، ولى افسوس كه اين غافلان از حق و رانده شدگان از درگاه الهى هنوز در خواب جهالت خويش قرار دارند.  

شهيد استاد سيف الرحمان سايف (رح) خاله زاده جناب استاد برهان الدين ربانى و برادر استاد فضل الرحمان فاضل شوهر خواهر آقاى سيد فضل الله فاضل بودند.

اين كه افراد مغرض پيوند هاى ميان تبارى خانواده و خويشان آقاى فاضل را جهت نكوهش بيان كرده اند در حقيقت نمايانگر اين واقعيت است كه خانواده و خويشان موصوف مردمانى عارى از تعصب و تبعيض تبارى و زبانى و امثالهم هستند كه جاى افتخار به داشتن چنين خانواده هاى محترم در افغانستان به شمار مى رود. يكى از فرزندان استاد عبدالستار سيرت باجناق آقاى سيد فضل الله فاضل است و اين پيوند ميمون نمايانگر اين حقيقت شيرين است كه خانواده خانم آقاى فاضل يك خانواده محترم و بزرگ است. استاد عبدالستار سيرت يك افغان ازبك تبار است. پيوند هاى ميان تبارى بين خانواده و خويشان آقاى فاضل ادعاى بى اساس تبعيضات و تعصبات قومى عليه ايشان را نقش برآب مى سازد.

 اين كه كسانى به دروغ ادعا مى كنند كه گويا آقاى فاضل دارنده ى تابعيت كشور هاى مصر و امريكا مى باشد يك دروغ بيش نيست، چون نخست از همه آقاى سيد فضل الله فاضل تا حال به امريكا هيچ سفرى نه داشته است،

آقاى فاضل تا كنون دارنده تابعيت مصر نه مى باشد، ولى در حقيقت وى داشتن تابعيت مصر را، كه يك كشور اسلامى است، افتخار عظيم مى داند و تعدادى از اعضاى خانواده اش تا كنون تابعيت مصر را كسب نموده اند. آقاى سيد فضل الله فاضل تابعيت امريكا را نه دارد.

كسانى كه كوشش مى ورزند با تبليغات شوم و حمله به شخصيت، هويت، تبار، خانواده، تحصيلات و كارنامه رسمى آقاى سيد فضل الله فاضل پس از اولين سفرش از آستراليا به مصر و افغانستان فضاى بى اعتمادى بين موصوف و اعضاى محترم سفارت افغانستان در قاهره و وزارت امور خارجه افغانستان خصومت و جدايى ايجاد كنند، افرادى بيمار و دست پرورده سازمان هاى غير انسانى، غيراسلامى و دستگاه ها و گروه هاى ضد منافع ملى افغانستان مى باشند.  

افرادى كه عليه آقايان سيد فضل الله فاضل، فضل الرحمان فاضل، فرزند ارشد استاد ربانى جلال الدين ربانى و شخصيت هاى مطرح گذشته و فعلى سازمان جمعيت اسلامى افغانستان توطئه هاى دستورى و رهبرى شده را با كمال مغرضى به راه انداخته اند كوشش مى كنند در لا به لاى چنين تحريف و جعل كارى ها عضوى از اعضاى همراه استاد برهان الدين ربانى را به سوى جاده ى احساسات به كشانند، تا آن شخص در مورد اين كه استاد با كدام اشخاص در مصر ملاقات داشته است، اطلاعاتى نشر كند. من مى خواهم در اين نوشته همه را تسكين خاطر به دهم كه استاد برهان الدين ربانى در سفر اخير خود به مصر با رهبران و اعضاى هيچ سازمان مصرى چه اسلامى، چه ملى، چه قانونى‌ و چه غير قانونى، چه رسمى ‌و چه غير رسمى ملاقاتى نه داشته اند. البته استاد برهان الدين ربانى در حضور محترمين هيئت همراه ايشان به شمول خواهر صيفوره نيازى و مولوى شهزاده شاهد نمايندگان مردم در شوراى ملى افغانستان از دانشگاه الازهر ديدارى داشتند و استادان شيخ الازهر پيرامون ايجاد روابط مستقيم علمى در سطوح دانشگاه هاى الازهر و افغانستان وافتتاح بخش رسمى از دانشگاه الازهر در افغانستان و فرستادن استادان از دانشگاه الازهر به دانشگاه كابل صحبتى داشتند. هم چنين استاد برهان الدين ربانى در آن سفر اخير به مصر به خريدارى كتب معتبر دينى و علمى مشغول بودند، چون ايشان در دانشگاه كابل مشغول تدريس هستند، و متأسفانه در افغانستان به علت دشمنى دشمنان اسلام با فرهنگ اسلامى بسيارى از كتب معتبر دينى و علمى ما يا نابود گشته اند و يا به تاراج رفته اند. استاد ربانى هم چنين در سفر اخير خود به مصر خواهان جلب برنامه هاى اسلامى براى تلويزون ها دولتى افغانستان و نور با دانشگاه الازهر و مراكز پخش چنان برنامه ها كه در مصر قانوناً مجازند، بودند.

بر اضافه استاد ربانى ملاقات ها و گفت و گو هاى تلويزيونى ومطبوعاتى با روزنامه ها و رسانه هاى سمعى و بصرى جهان عربى داشتند.

 آقاى فاضل گفتند كه محترمين سفير افغانستان و ديگر كارمندان سفارت افغانستان از استاد ربانى و هيئت همراه ايشان در ميدان هوايى قاهره به گرمى و با كمال وقار و عزت پذيرايى نمودند. آقاى فاضل نقل نمود كه سفارت محترم افغانستان در قاهره يك محفل پر شكوه براى استاد ربانى و هيئت همراه ايشان بر پا داشته بود كه قابل قدردانى و تمجيد به شمار مى رود. شخص سفير افغانستان در مصر محترم برادر حفيظ الله ايوبى خود با استاد ربانى روابط نيك و حسنه دارد، چون استاد ربانى يك شخصيت دينى و ملى كشور ما هستند. آقاى ايوبى در دوران آغازين روز هاى مقاومت به صفت سفير افغانستان در آلمان ايفاى وظيفه مى كرد. مغرضين مى خواهند بين اين برادران هم دين و هم راه نفاق ايجاد كنند.

 كور ذهن هاى كج انديشى كوشش داشته اند كه در محافل رسمى و در ديدار هاى شخصى استاد ربانى و هيئت همراه ايشان نقش پاى داشته باشند، تا اطلاعات كسب شده از آن محافل، ملاقات ها و گفت و گو هاى استاد برهان الدين ربانى و هيئت همراه ايشان را به سران پاكستانى، القائده، طالبان و حزب اسلامى خويش مخابره كنند، اما هم سفارت افغانستان در مصر و هم هيئت با تجربه ى همراه با استاد ربانى اين آرزو و خواست نوكران بيگانگان را كه در خدمت دشمنان منافع ملى افغانستان قرار دارند، نقش بر آب نمودند.

با كمال تأسف بايد بيان دارم كه يك تعداد از جواسيس و دشمنان دين، وطن و ملت ما افغانان كوشش مى‌كنند با هرگونه نيرنگ و خدعه ى كه شده در سفارت خانه ها و ديگر نمايندگى هاى افغانستان در خارج از كشور جاى پا باز كنند، تا از اسرار، رموز و برنامه هاى امور سياسى و روابط بين المللى و روابط افغانستان با دوستان خارجى اش اطلاعات كسب كنند. اين بر كارمندان محترم سفارت خانه هاى افغانستان است كه بازى تبليغات شوم بيگانه پرستان را نه خورند و در دام تزوير ها و نيرنگ هاى ناميمون ايشان قرار نه گيرند، و سفارت خانه هاى افغانستان را از خطر جا گرفتن جواسيس دوست نما در امان نگه دارند.

وزارت امور خارجه افغانستان بايد نمايندگى هايش در داخل و خارج از كشور را از وجود ترجمان ها و كارمندانى مانند عبيدالله عطايى كه مانند مار در آستين سفارت افغانستان در قاهره خزيده است، پاك سازى كند. افرادى مانند وى مى توانند در آينده براى سفارت ها و قنسلگرى هاى افغانستان مشكلات جديد و جدى ايجاد كنند. آيا اين درست است كه درب سفارت ها به روى افرادى مغرضى مانند عبيدالله عطايى باز باشد، تا آن ها با جو سازى كوشش كنند عليه دپلومات هاى پيشين افغانستان توطئه كنند، و براى فرداى خود با قربانى ساختن يكى ديگر از دپلومات هاى افغانستان در آينده، پرونده سازند؟

اين كه فردى ميرويس نام با تبليغات دروغين ادعا كرده است كه سفارت افغانستان در قاهره زمانى ‌كه آقاى فاضل سفير بوده از دانشجويان پولى جهت تمديد پاسپورت ها گرفته، لطف نمايد نام و نشانى دقيق و شماره هاى همان پاسپورت ها را به وزارت امور خارجه افغانستان ارسال كند. ولى اين نكته قابل ياد دهانى است كه سفارت افغانستان در قاهره از ديگر اتباع افغان، نه محصلين افغان، مقيم مصر بايد مصارف تمديد پاسپورت هاى شان را بر اساس مقررات، رسميات و قوانين شناخته شده ى وزارت امور خارجه افغانستان پس از مراجعت شان جهت تمديد پاسپورت هاى شان دريافت مى كرد.

 هموطنان ما خوب مى داند كه نمايندگى هاى وزارت امور خارجه افغانستان در داخل و خارج از كشور در بدل اخذ مبلغ تعيين شده پاسپورت به متقاضيان داراى تابعيت افغانى مى دهند. در گذشته قيمت هر پاسپورت با انجام كارهاى رسمى آن يك صد و چهار دالر امريكايى بود. آيا آقاى ميرويس خان خواهان دريافت پاسپورت مفت از سفارت افغانستان در قاهره بوده كه با محروم شدن از چنان خواهش باطل و نا به جا و غير منطقى حالا آن را تعويذ گردن نموده و عليه آقاى فاضل وآقاى عبد الغفار كرزى تبليغات ناميمون را آغازيده است؟ آقاى ميرويس خان بايد خوب به داند كه بين كار هاى سفارت خانه ها با كار هاى مهمان خانه ها بسيار فرق بزرگ است.

 بايد خاطر نشان شوم كه در سال هاى كار در سفارت افغانستان در قاهره آقاى سيد فضل الله فاضل نه ارتباطى با طالبان داشته و نه طالبان با ايشان در ارتباط بودند. اين كه شخص مجهول الهويه ى ادعا كرده است كه گويا طالبان مى خواستند آقاى سيد فضل الله فاضل را به صفت معين يا وزير خارجه رژيم اشغال گر خويش در كابل سازند، يك دروغ بزرگ است.

در مورد تبليغات ناشايسته عليه محترم برادرم آقاى فضل الرحمان فاضل بايد گفت كه شخصيت گرامى و ارزشمند ايشان براى همه ما پيروان قرآن كريم و سنت مطهر نبوى آشكار است. اين كه دشمنان اسلام با نام هاى مستعار كوشش دارند چرند هاى را عليه ايشان نشر كنند، و بعضى تارنما ها و تارنگار هاى هم نا آگاهانه يا آگاهانه آن افواهات و چرند ها را جهت نام كشيدن و جلب نمودن خوانندگان نشر مى‌كنند، هيچگونه صدمه ى به شخصيت آقاى فضل الرحمان فاضل وارد كرده نه مى توانند، چون مردم مى دانند كه آفتاب آمد دليل آفتاب. همين كافى است به گويم كه اگر نويسند نمايان آن چرند ها و افواهات افراد مؤمن بالله و صادق در گفته هاى خود مى بودند، بايد بدون ترس و هراس با شجاعت نام درست و مكمل و نشانى خط برقى خود را در نوشته هاى خود نشر مى كردند، تا قابل تماس مى بودند، و به مردم ثابت مى شد كه آن ها از قماش تقلب كاران، جاسوسان، دست نشاندگان و اهل نفاق و شقاق نه بودند.

جهت شناخت افراد مغرض كه عليه شخصيت هاى محترمى كه از آن ها در نوشته هاى غير مسؤولانه خود تبليغات زهراگين انجام داده اند، به مراجع مربوطه تماس برقرار شده است، تا از طريق دريافت نشانى‌هويت شخصى شان با دريافت آى پى شان با ايشان از راه قانون برخورد داد خواهانه صورت گيرد. هتك حرمت و تحريف شخصيت و هويت ستيزى جرايم قانونى اند كه مستحق مجازات قانونى به شمار مى روند. از دست اندركاران شبكه اطلاع رسانى افغانستان هم خواهشمنديم كه با مقاماتى كه با ايشان تماس حاصل خواهند كرد، بدون كم و كاست همكارى كنند، تا حق به حق دار به رسد.

آرزومندم كه هموطنان گرامى ام با خواندن بند هاى بالا در اين نگاشته درك كرده باشند كه در اين شرايط حساس دشمنان منافع ملى ما كوشش مى كنند عليه همه شخصيت هاى مربوط به سازمان جمعيت اسلامى افغانستان تبليغات زهرآگين خويش را در اذهان عوام ما جاى گزين كنند.

از مسؤولين محترم تارنگار پر بار شبكه اطلاع رسانى افغانستان و ديگر تارنگارهاى وزين افغانى جهت نشر اين نبشته قدردانى و تشكر مى‌كنم.

 والسلام عليكم

سيد حسيب مصلح

ملبورن آستراليا

شماره همراه: 0061422111814

نشانى خط برقى: sayed_hassib_moslih@yahoo.com